لطفا این فرم را با دقت تکمیل نمایید . لازم به ذکر است ، تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی نماید
و  تکمیل بودن کلیه اطلاعات این فرم  در اولویت استخدامی امتیاز ویژه دارد.
مشخصات فردی
نام: نام خانوادگی: شمار ه شناسنامه:
تاریخ تولد: محل تولد: نام پدر:
وضعیت تاهل: مذهب: وضعیت نظام وظیفه:
تلفن: موبایل:  پست الکترونیکی:
نشانی
عکس:
 
سوابق تحصیلی
 
درجه تحصیلی نام و نشانی محل رشته تحصیلی معدل از تاریخ تا تاریخ
 
مهارت ها(میزان آشنایی با انواع نرم افزارهای کامپیوتر)
 
نام نرم افزار نحوه آشنایی مدت کار
 
سوابق تحصیلی
 
نام و آدرس موسساتی که در آن اشتغال داشته اید از تاریخ تا تاریخ آخرین حقوق شغل علت ترک خدمت
 
نحوه آشنایی با شرکت
 
علاقه مندی های کاری(علاقه به همکاری در چه زمینه ای می باشید)
زمینه مورد علاقه همکاری: حداقل  حقوق دریافتی: رزومه:
میزان آشنایی با زبان انگلیسی
دارای مدرک زبان:
 
معرف(دو تن از بستگان را نام ببرید)
 
نام و نام خانوادگی نسبت شغل تلفن آدرس محل کار